a.d.i.   Analiza Date Integrate

     Acest sistem a fost conceput pentru a pune la dispozitia
   managementului unei societati un instrument de informare
   in procesul decizional pe baza datelor culese din sistemul informatic
   existent.

     Solutia se adreseaza acelor societati care, pe masura dezvoltarii,
   au achizitionat in timp diverse aplicatii specifice anumitor arii
   de activitate (contabilitate, gestiune, productie, salarii, etc )
   fara a face apel din start la una din solutiile ERP* existente pe piata,
   datorita costurilor mari ce le presupun atat ca investitie initiala
   -soft, echipamente si instruire- cat si in mentenanta acestora.

     Astfel, acest produs , prin componente automate, extrage in mod
   transparent informatii din bazele de date existente, fara a interveni
   asupra lor, si le prezinta intr-un mod centralizat factorilor de decizie
   ori de cate ori este nevoie, cu costuri substantial mai mici
   alternativei de schimba sistemul informatic al societatii.

   *ERP= Enterprise Resurce Planing ; set de programe ce integreaza datele intr-o platforma unica
               in scopul facilitarii accesului la informatii.